За пълен достъп до регистрите моля създайте си потребител или влезте със съществуващ такъв.
 

Достъп до модул "Служби и регистри" получават само институциите, вписани в Регистър на учебните институции, извършващи обучение в УП на www.buct.org

 

Срокът за вписване на учебните предприятия се удължава до 31.01.2021 г.

 

Електронни адреси на службите на ЦУТФ 

Промени в обстоятелствата /използване на данни от миналата година/ могат да правят само учебни предприятия, който са направили успешно вписване на обстоятелства (имат одобрени документи по заявления А4 и А5 ) и са получили БУКТСТАТ през учебната 2019-2020 година!

Списък на учебно-тренировъчните фирми през 2019-2020 учебна година.

 

Съобразно изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.(GDPR), в работните докумени, попълвани от обучаваните в учебно-тренировъчни фирми и техните учители/преподаватели, се изисква вместо реалното ЕГН/данни по лична карта да се изписва поредица от еднакви цифри (например 9999999999).

Повече информация относно ангажиментите на ЦУТФ в качеството му на Администратор на лични данни можете да намерите на интернет страницата на ЦУТФ в Раздел Нормативна уредба -  Политика за защита на личните данни.