За пълен достъп до регистрите моля създайте си потребител или влезте със съществуващ такъв.
Регистрацията на институциите за работа със Служби и регистри на ЦУТФ ще бъде отворена през м. септември 2019 г.

 

Достъп до модул "Служби и регистри" получават само институциите, вписани в Регистър на учебните институции, извършващи обучение в УП на www.buct.org

 

Съобразно изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.(GDPR), в работните докумени, попълвани от обучаваните в учебно-тренировъчни фирми и техните учители/преподаватели, се изисква вместо реалното ЕГН/данни по лична карта да се изписва поредица от еднакви цифри (например 9999999999).

Повече информация относно ангажиментите на ЦУТФ в качеството му на Администратор на лични данни можете да намерите на интернет страницата на ЦУТФ в Раздел Нормативна уредба -  Политика за защита на личните данни.