РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА ЗА ВПИСВАНЕ
В тази регистрационна карта не трябва да се включват учебните фирми,
които работят по програмите на Junior Achievement - BG
При попълване на формата не използвайте кавички
Пълно наименование
на английски език
ЕИК
Населено място Град Село
Пощенски код
Адрес
Адрес (на английски език)
Телефонен код на населеното място
Директор / ръководител - име фамилия
Name, surname (на латиница)
Телефон
Електронен адрес
Лице за оперативни контакти
Длъжност
Телефон
Електронен адрес
На този електронен адрес ще получите кода на учебната институция, чрез който ще получите достъп до службите и регистрите на ЦУТФ.
Провеждано ли е обучение на учителите/преподавателите за ръководители на УП Да Не
Вие регистрирате Училище 1 - 4 клас
Училище 5 - 7 клас
Училище 8 - 12 клас
Друга организация
bot_pic
ДЕКЛАРИРАМ ВЕРНОСТТА НА ПОСОЧЕНИТЕ ДАННИ !!!